AllZorg

Klachtafhandeling

Klachtenprocedure KLEURRIJKSLAPEN.NL

 

1.  Een klacht wordt door Kleurrijkslapen.nl als klacht gezien als de klager het gebrek of incident als een klacht ziet en dit via het contactformulier meldt bij Kleurrijkslapen.nl. Is dit niet het geval dan spreken we over een opmerking.


Klachten moeten via het contactformulier gemeld worden. Het contactformulier vindt u op de website www.kleurrijkslapen.nl, zie klantenservice, contactformulier.

 

2.  Wanneer een klacht telefonisch binnenkomt, zal telefonisch uitgelegd worden over de te volgen procedure. Zie punt 1 hierboven.

 

3.  Ontvangen klachten worden in behandeling genomen wanneer zij zijn voorzien van naam, een telefoonnummer en e-mailadres, dit ten behoeve van een snelle communicatie. Tevens dient er een uiteenzetting gedaan te worden over de aard van de klacht, wanneer het artikel gekocht is en het factuurnummer.

 

4.  De klacht wordt geregistreerd in een klachtdossier en voorzien van een uniek nummer.

 

5.  De klacht wordt per e-mail bevestigd aan de klager. De bevestiging bevat:

 • Het unieke klachtennummer
 • Aard van de klacht
 • Naam en telefoonnummer van de behandelend persoon
 • De gewenste termijn van afhandeling

 

Mocht deze termijn niet haalbaar blijken dan krijgt de klager hierover bericht waarin gemotiveerd waarom de beslissing wat langer duurt dan de eerder genoemde termijn van afhandeling.

 

6.  Betreft de klacht een niet zichtbaar gebrek of tekortkoming aan een geleverd artikel, dan dient de klager deze binnen drie dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen twee maanden na levering te melden. Door niet-inachtneming van voormelde termijn vervallen alle aanspraken van de wederpartij ten aanzien van de beweerde klachten.

 

7.  De directie verzamelt gegevens omtrent de klacht. De klager kan, wanneer dit nodig wordt gevonden om tot een goed oordeel te komen, nogmaals om een schriftelijke uiteenzetting worden gevraagd. Zodra er voldoende informatie beschikbaar is om tot een goed oordeel te komen, neemt de directie een beslissing.

 

Deze beslissing wordt per e-mail kenbaar gemaakt aan de klant.

In de beslissing staan de volgende zaken: 

 • Aard van de klacht
 • klachtennummer
 • Naam van de persoon die de klacht heeft behandeld
 • Het resultaat van het onderzoek naar de klacht
 • De beslissing
 • De motivering van de beslissing
 • De genomen maatregelen

 

8.  Bij klachten die niet naar tevredenheid zijn opgelost kan de klager zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de klager de mogelijkheid om zijn/haar klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als klager stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de klager betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 

Er wordt door Kleurrijkslapen.nl gestreefd naar een afhandeling van de klacht binnen 14 dagen.

 

 

Copyright ©2016 www.Kleurrijkslapen.nl onderdeel van Vof Thijsse Trading
Gewijzigd 9 februari 2016